เกี่ยวกับเรา

บริษัทฟลิ้งค์วันจำกัด – Flinkone Co,.Ltd company

ฟลิ้งค์วันเป็นบริษัท Start Up สัญชาติไทยผู้พัฒนา ผลิต ติดตั้ง และให้คำปรึกษาลิฟต์บ้าน แบรนด์ “Ximplex” ลิฟต์ระบบ “All in One Servo” หรือลิฟต์สลิงขนาดเล็ก โดยที่มีระบบขับเคลื่อนภายในตัว ไม่ง้อปล่อง ไร้ห้องเครื่อง มีเพียงเสาสองต้นและตู้ลิฟต์ 1 ใบ ติดตั้งง่าย ดังชื่อบริษัท “Flinkone” ซึ่งมาจากคำว่า “Flink” ที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า “เร็ว ว่องไว” รวมกับคำว่า “One” ที่แปลว่า “หนึ่ง” เปรียบเหมือนการผลิตและติดต้ังลิฟต์ได้รวดเร็ว โดยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพียงหนึ่งเดียว

ฟลิ้งค์วันเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของวิศวกรและนักออกแบบ นำโดย นายชัยวัฒน์ เยาวพงศ์ศิริ และ นายสรณ์ เยาวพงศ์ศิริ พร้อมกับทีมงานมากประสบการณ์ อาทิ นายเกียรติศักดิ์ คือสูงเนิน นายร่มไท ขวัญเพียรพุทธ และนายณัฐพล ศรีอภิวัฒน์

ทั้งหมดเริ่มวิจัยและพัฒนาลิฟต์บ้าน โดยมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาลิฟต์ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆบ้าน ไม่ว่าบ้านไหนก็สามารถติดต้ังลิฟต์ได้ เพื่อให้ผู้คนในบ้านเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกครอบครัวได้อย่างมีความสุข

โรงงานฟลิ้งค์วันตั้งอยู่ที่ อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รองรับการวิจัย พัฒนา และผลิตลิฟต์บ้าน Ximplex และมีสำนักงานขายหลักที่ถนนเสนานิคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการขาย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย

โรงงานฟลิ้งค์วัน อ.สูงเนิน นครราชสีมา
โชว์รูม ออฟฟิศ ลิฟต์บ้าน Ximplex
สำนักงานขายเสนานิคม กรุงเทพมหานคร