Flinkone Company logo

บริษัทฟลิ้งค์วัน จำกัด / Flinkone Co,.Ltd company (โชว์รูมและสำนักงานที่กรุงเทพ)

“บริษัทฟลิ้งค์วันจำกัด” เราคือบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษาการติดตั้งลิฟต์บ้านภายใต้แบรนด์
Ximplex โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี


Sale Executive / พนักงานขาย


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า วางแผนและผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
• จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามงานปิดการขาย
• จัดทำแผนงานการเข้าทำการบำรุงรักษาลิฟต์และประสานงานกับลูกค้า
• ประสานงานกับโรงงานผลิตเพื่อติดตามความคืบหน้าในการผลิตและแผนงานการส่งมอบ
• จัดทำรายงานการขายและเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ประสานงานกับฝ่ายการตลาด
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนคติที่ดี ขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้น มุ่งมั่นและตั้งใจจริงในงานขายและบริการ
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น
• มีทักษะการนำเสนอที่ดีรวมถึงการสื่อสารเจรจาต่อรอง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
• มีใบขับขี่และรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางพบปะลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้
• มีใจรักการขาย และมีทักษะความเข้าใจในกระบวนการขาย
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ
• เวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ 9:00 – 17:00 น.
• ประกันสังคม
• ค่าคอมมิชชั่นการขายตามผลงานและผลประกอบการบริษัท
• ค่าน้ำมันรถ , ค่าเดินทาง

สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
• ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล 086-8285325
• ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : kpharadorn@flinkone.com
• เข้ามาสมัครได้ที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 จันทร์ – เสาร์

ติดต่อเรา
สำนักงาน : 398 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-102-9258 , 08-6828-5325
E-mail : kpharadorn@flinkone.com