Career

เรามองหาบุคลากรคุณภาพมาร่วมงานกับเราอยู่เสมอ หากคุณมีแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รักในความก้าวหน้า ติดต่อฝ่ายบุคคลของเรา ….

ตำแหน่งงาน
Latest Jobs

ติดต่อเรา // Contact

สำนักงาน : 398 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-102-9258

E-mail : admin@flinkone.com

Office : 398 Senanikom 1 Rd., Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230, THAILAND

Tel. : (+66)992874776 , (+66)21029258

E-mail : admin@flinkone.com