Gentletouch Design

ดีไซน์ลิฟต์หลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของบ้าน

Simple Play

Design 01

Casual Grey

Simple Play

Design 02

Light Grey

Simple Play

Design 03

Medium Grey

Gentletouch Simple Play.

Fit casual design. For ordinary life-style.

รูปแบบลิฟต์เรียบง่ายแต่มีระดับของของสีพื้นและวัสดุปิดผิวช่วยสร้างมิติให้กับพื้นที่ภายใน

Simple Play เลือกออกแบบให้ลิฟต์มีความสมดุลของสีสันและพื้นผิว เพื่อให้เข้ากับการตกแต่งของอาคารหรือที่พักอาศัยทั่วไปได้โดยง่ายด้วยโทนสีเทาในหลายระดับ

Gentletouch Simple Play.

Fit casual design. For ordinary life-style.

รูปแบบลิฟต์เรียบง่ายแต่มีระดับของของสีพื้นและวัสดุปิดผิวช่วยสร้างมิติให้กับพื้นที่ภายใน

Simple Play เลือกออกแบบให้ลิฟต์มีความสมดุลของสีสันและพื้นผิว เพื่อให้เข้ากับการตกแต่งของอาคารหรือที่พักอาศัยทั่วไปได้โดยง่ายด้วยโทนสีเทาในหลายระดับ

Family Tree

Design 01

Gentle Green

Family Tree

Design 02

Simply Brown

Family Tree

Design 03

Ash Brown

Gentletouch Family Tree.

Fit lifely design. For balance life-style.

ลวดลายและพื้นผิวของวัสดุไม้รวมถึงโทนสีจากความสมบูรณ์ในธรรมชาติ ลดทอนและจัดเรียงในสไตล์ของ Family Tree เพื่อให้ชีวิตของคุณสมดุลมากขึ้นและให้บรรยากาศในบ้านมีชีวิตชีวาขึ้นด้วย

Family Tree ออกแบบให้เหมาะกับบ้านที่มีวัสดุไม้และพื้นที่สีเขียวภายในหรือภายนอก เพื่อเชื่อมต่อกระแสของธรรมชาติให้ไหลเวียนภายในบรรยากาศในอาคารอย่างต่อเนื่องไปในแต่ละชั้น

Gentletouch Family Tree.

Fit lifely design. For balance life-style.

ลวดลายและพื้นผิวของวัสดุไม้รวมถึงโทนสีจากความสมบูรณ์ในธรรมชาติ ลดทอนและจัดเรียงในสไตล์ของ Family Tree เพื่อให้ชีวิตของคุณสมดุลมากขึ้นและให้บรรยากาศในบ้านมีชีวิตชีวาขึ้นด้วย

Family Tree ออกแบบให้เหมาะกับบ้านที่มีวัสดุไม้และพื้นที่สีเขียวภายในหรือภายนอก เพื่อเชื่อมต่อกระแสของธรรมชาติให้ไหลเวียนภายในบรรยากาศในอาคารอย่างต่อเนื่องไปในแต่ละชั้น

Smart – Pal

Design 01

Deep Black

Smart – Pal

Design 02

Post Red

Smart – Pal

Design 03

Net Black

Gentletouch Smart Pal.

Fit vivid design. For creative life-style.

ความเข้มของเฉดสีช่วยสร้างมิติที่ลงตัวและวัสดุแนว Loft เหมาะกับสไตล์ที่กระฉับกระเฉง ช่วยส่งเสริมพลังงานและพลังทางความคิดสร้างสรรค์

Smart Pal เป็นสไตล์ที่ใช้เฉดสีเข้มเพื่อสร้างความชัดเจนของระนาบ ช่องว่าง และวัสดุ เข้าได้ง่ายกับอาคารที่ตกแต้งสไตล์ Loft และแนว Modern

Gentletouch Smart Pal.

Fit vivid design. For creative life-style.

ความเข้มของเฉดสีช่วยสร้างมิติที่ลงตัวและวัสดุแนว Loft เหมาะกับสไตล์ที่กระฉับกระเฉง ช่วยส่งเสริมพลังงานและพลังทางความคิดสร้างสรรค์

Smart Pal เป็นสไตล์ที่ใช้เฉดสีเข้มเพื่อสร้างความชัดเจนของระนาบ ช่องว่าง และวัสดุ เข้าได้ง่ายกับอาคารที่ตกแต้งสไตล์ Loft และแนว Modern

OFFICE LINE

EMERGENCY

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm

OFFICE LINE 08-6828-5325

EMERGENCY 08-5015-2570

WORKING HOURS 09.00-17.00