OUR COMPANY

การเดินทางอันยาวนาน สั่งสมประสบการณ์ สู่ Smart Lift Furniture

 

30 YEARS EXPERIENCE

ฟลิ้งค์วัน” ก่อตั้งมาจากกลุ่มวิศวกร ผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมมากว่า30 ปี โดยจุดประสงค์ของบริษัทคือการทำให้ลิฟต์สามารถเข้าถึงครัวเรือนระดับกลางซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีจำนวนมากได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและการจัดสรรอรรถประโยชน์ของพื้นที่ภายในบ้าน เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ทำงานมากขึ้น

“We are Lift Maker”

โดยเราได้ทำการออกแบบและผลิต “Smart Lift Furniture” ลิฟต์ที่มีรูปลักษณ์ดั่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดกระทัดรัด ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย มีความทนทานและความปลอดภัยสูง และมีระบบการดูแลลิฟต์อัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสุขและความคุ้มค่ากับการลงทุนในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา

CHAIWAT YAOWAPONGSIRI
CHAIWAT YAOWAPONGSIRICo-Founder, Expert Engineer
SORN YAOWAPONGSIRI
SORN YAOWAPONGSIRICEO, Co-Founder, Engineer
NATTAPOL SRIAPIWAT
NATTAPOL SRIAPIWATIndustrial Designer
FLINKONE TEAM
FLINKONE TEAMExperienced Engineer

OUR HISTORY

บริษัทฟลิ้งค์วัน กำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของ คุณชัยวัฒน์ เยาวพงศ์ศิริ วิศวกรผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และคุณสรณ์ เยาวพงศ์ศิริ บุตรชาย วิศวกรผู้มีความตั้งใจ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต

โดยคุณชัยวัฒน์ เยาวพงศ์ศิริ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฟลิ้งค์วันนั้น เป็นวิศวกร และนักประดิษฐ์ชาวไทยผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์มากมายตลอดระยะเวลา 30 ปี อาทิเช่น เครนก่อสร้าง ลิฟต์เครนอุตสาหกรรม รถลากจูง(Stacker)ในโรงงาน เครื่องบีบอัดน้ำมัน สถานีจ่ายน้ำมันขนาดกระทัดรัดของบางจาก

บุคลากรของฟลิงค์วันนั้น ประกอบด้วยช่างและวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ผ่านงานก่อสร้างโครงการต่างๆในประเทศไทยมามากมาย อาทิเช่น โครงการเมืองทองธานี, ศูนย์เทคนิควิทยาเพื่อชาวบ้าน จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านของการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์

ส่วนงานด้านการออกแบบ ผู้ออกแบบคือ คุณณัฐพล ศรีอภิวัฒน์ อาจารย์พิเศษสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ผ่านงานการออกแบบกับบริษัทชั้นนำไว้มากมาย

ทุกคนมารวมทีมกันด้วยเป้าหมายที่แน่วแน่ที่จะออกแบบและผลิตลิฟต์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อสังคมสมัยใหม่

  • บริษัทฟลิ้งค์วัน ได้เริ่มงานจากโครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในการก่อสร้างลิฟต์ขนของสำหรับโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันผ่านการใช้งานด้วยดีมาแล้วถึง 4 ปี

  • จากนั้นเราได้เริ่มพัฒนาโครงการ Home-Office Lift ขึ้นมาจากองค์ความรู้ทางด้านระบบอัตโนมัติที่มี และทำการติดตั้งทดสอบใช้งาน ที่สำนักงานของบริษัทในกรุงเทพมหานคร

  • โรงงานของฟลิ้งค์วัน ตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปฎิบัติงานด้วยแผนกงานผลิต, แผนกวิจัยและพัฒนา, แผนกวิศวกรรม โรงงานดำเนินการด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมกับงานพัฒนา และงานผลิตเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

  • สำนักงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ถนนเสนานิคม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริการทดลองผลิตภัณฑ์ และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลิฟต์ เป็นที่ตั้งของแผนกออกแบบ และแผนกธุรการต่างๆ

OFFICE LINE

08-6828-5325

EMERGENCY

08-5015-2570

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm

OFFICE LINE

08-6828-5325

EMERGENCY

08-5015-2570

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm