Ximplex Portfolio

Ximplex ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับบ้านพักอาศัย โรงแรม สถานประกอบการ โรงงาน โชว์รูม หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล ถึงเวลาของคุณแล้วหรือยัง ที่จะให้ลิฟต์บ้าน Ximplex เป็นสมาชิกใหม่ในบ้านของคุณ

OFFICE LINE

09-9287-4776

EMERGENCY

08-5015-2570

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm