fbpx

Product

เพราะความต้องการในแต่ละที่มีความแตกต่าง Ximplex จึงมีหลากหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละสถานที่ ตั้งแต่บ้านขนาดเล็กที่ต้องการใช้งาน 2-3 ชั้น โดยสารเพียงไม่กี่คน จนถึงอาคารที่สูงขึ้นไป แบกน้ำหนักที่มากขึ้น เลือกชมรุ่นที่เหมาะกับคุณ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของตัวลิฟต์บ้าน ดาวน์โหลดโบรชัวร์ หรือดาวน์โหลดแบบแปลนสำหรับงานแบบ เราก็มีให้บริการสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก

  • Ximplex Touch-S ลิฟต์บ้านรุ่นยอดนิยมที่มีคนถามถึงมากที่สุด ด้วยขนาดพื้นที่และน้ำหนักที่รองรับการใช้งานที่มากขึ้น แต่ยังคงกระชับกับพื้นที่ เหมาะกับบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป รองรับการโดยสารด้วยคนและการขนย้ายของได้ในระดับกลาง ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารโอ่โถงถึง 90*110 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืองานธุรกิจ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-5 ชั้น  
  • Ximplex Touch ลิฟต์บ้านรุ่นยอดนิยมที่มีคนถามถึงมากที่สุด ด้วยขนาดพื้นที่และน้ำหนักที่รองรับการใช้งานที่มากขึ้น แต่ยังคงกระชับกับพื้นที่ เหมาะกับบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป รองรับการโดยสารด้วยคนและการขนย้ายของได้ในระดับกลาง ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารโอ่โถงถึง 90*110 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืองานธุรกิจ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-5 ชั้น  
  • Ximplex Tiny ลิฟต์บ้านขนาดพอเหมาะกับชีวิตยุคใหม่ ขนาดกระทัดรัดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกระชับกับพื้นที่ของอาคาร เหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดและเน้นการใช้ลิฟต์เพื่อให้คนโดยสารเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการขนของในปริมาณมาก สามารถใช้กับอาคารที่มีช่องบันไดลักษณะของตัว U ได้ ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารกะทัดรัดใช้งานหลากหลาย 80*90 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืองานธุรกิจ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-3 ชั้น
  • Ximplex Slim-S ลิฟต์บ้านสำหรับพื้นที่จำกัด ขนาดกระทัดรัดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกระชับกับพื้นที่ของอาคารที่น้อยนิด เหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดและเน้นการใช้ลิฟต์เพื่อให้คนโดยสารเป็นหลัก สามารถใช้กับอาคารที่มีช่องบันไดลักษณะของตัว U ได้ ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารกะทัดรัดใช้งานโดยสาร 70*70 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-3 ชั้น
  • Ximplex Slim ลิฟต์บ้านสำหรับพื้นที่จำกัด ขนาดกระทัดรัดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกระชับกับพื้นที่ของอาคารที่น้อยนิด เหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดและเน้นการใช้ลิฟต์เพื่อให้คนโดยสารเป็นหลัก สามารถใช้กับอาคารที่มีช่องบันไดลักษณะของตัว U ได้ ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารกะทัดรัดใช้งานโดยสาร 70*70 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-3 ชั้น
  • Ximplex Lite-S ลิฟต์บ้านขนาดพอเหมาะกับชีวิตยุคใหม่ ขนาดกระทัดรัดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกระชับกับพื้นที่ของอาคาร เหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดและเน้นการใช้ลิฟต์เพื่อให้คนโดยสารเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการขนของในปริมาณมาก สามารถใช้กับอาคารที่มีช่องบันไดลักษณะของตัว U ได้ ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารกะทัดรัดใช้งานหลากหลาย 80*90 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืองานธุรกิจ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-3 ชั้น
  • Ximplex Lite ลิฟต์บ้านขนาดพอเหมาะกับชีวิตยุคใหม่ ขนาดกระทัดรัดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกระชับกับพื้นที่ของอาคาร เหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดและเน้นการใช้ลิฟต์เพื่อให้คนโดยสารเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการขนของในปริมาณมาก สามารถใช้กับอาคารที่มีช่องบันไดลักษณะของตัว U ได้ ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารกะทัดรัดใช้งานหลากหลาย 80*90 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืองานธุรกิจ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-3 ชั้น
  • Ximplex Heavy ลิฟต์บ้านรุ่นใหญ่ของ Ximplex หนักแน่น แข็งแรง รองรับการบรรทุกเพื่อขนย้ายได้ดี พื้นที่กว้างขึ้นแต่ไม่เทอะทะ เหมาะกับอาคารที่ต้องการใช้งานลิฟต์เพื่อการขนจำนวนคนที่มากขึ้นหรือวัตถุในปริมาณมากเป็นหลัก ลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ห้องโดยสารใหญ่ถึง 120*120 cm. สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืองานธุรกิจ รองรับการติดตั้งตั้งแต่ 2-5 ชั้น
Go to Top