VISION & MISSION

ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ นำเราสู่ภารกิจในการวิจัยและพัฒนา

 

PAST : Lift Change Living

ในปี 1852 Elisha Otis ได้ทำการผลิตลิฟต์ตัวแรกของโลกที่มีระบบเบรกในขณะที่สลิงขาดซึ่งนับเป็น “ลิฟต์ที่ปลอดภัย(Safety Elevator)” ตัวแรกของโลก จึงทำให้ลิฟต์ได้รับการยอมรับและเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา

ในระยะเวลาที่มีการพัฒนาตึกสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปี 1890s กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ลิฟต์กลายเป็นปัจจัยหลักของอาคาร ขนาดสิ่งก่อสร้างที่สูงขึ้น จำนวนชั้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของลิฟต์ ทั้งรูปลักษณ์ การใช้งาน และความปลอดภัย

NOW & FUTURE : LIVING NEED LIFTING

การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ นำมาซึ่งการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ อาทิเช่น ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ห้องนอนเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น ประกอบกับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่หันมาเปลี่ยนบ้านเป็นสำนักงาน หรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบแห่งอนาคตจำเป็นต้องออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และทำให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัย

แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ทำให้การก่อสร้างที่พักอาศัยต้องทำในแนวดิ่งมากขึ้น อาทิเช่นอาคารโฮมออฟฟิศ 3-5 ชั้น การมีลิฟต์ภายในบ้านจะทำให้การเดินทางระหว่างชั้นและการเข้าถึงพื้นที่ในแต่ละชั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยได้อย่างง่ายดาย ผู้สูงอายุก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ชั้นสองก็สามารถทำเป็นสำนักงานได้ ชั้นสามก็สามารถทำเป็นห้องครัวได้ ชั้นสี่ก็สามารถทำเป็นโซนอยู่อาศัยได้ ลิฟต์ในบ้านคือเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยทำให้ไลฟ์สไตล์ในฝันเป็นจริงขึ้นมา

ดังนั้นเราจึงตัดสินใจวิจัยและพัฒนาลิฟต์สำหรับใช้ในอาคารขนาดเล็ก (3-8 ชั้น) คอนเซปต์ “Smart Lift Furniture” ให้มีความเรียบง่าย ติดตั้งสะดวกและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

Design Criteria : หลักเกณฑ์การออกแบบ

  • ขนาดกระทัดรัด (Compactness) มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

  • ความสามารถในการบริการ (Serviceability) ได้แก่ น้ำหนักบรรทุก และความเร็ว

  • ความปลอดภัยและแข็งแกร่ง (Robustness) ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

  • ความเป็นเฟอร์นิเจอร์ (Astonishing)

  • มีระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Real-Time Service)

OFFICE LINE

08-6828-5325

EMERGENCY

08-5015-2570

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm

OFFICE LINE

08-6828-5325

EMERGENCY

08-5015-2570

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm