ตารางเปรียบเทียบ Ximplex แต่ละรุ่น

คุณสมบัติ
จำนวนผู้โดยสาร1-2 คน1-2 คน2-3 คน3-4 คน5-6 คน /6-7 คน(1)
บรรทุกเก้าอี้รถเข็นขนาดเล็ก(2)ขนาดเล็ก(2)ขนาดเล็ก(3)ขนาดใหญ่(4)ขนาดใหญ่(5)
บรรทุกจักรยาน
บรรทุกเฟอร์นิเจอร์
ติดตั้งในช่องตัว U ของบันไดได้
จำนวนชั้นที่ติดตั้ง2-3 ชั้น2-6 ชั้น
แบบประตูที่ติดตั้งได้(6)ประตูสวิงประตูสวิงประตูสวิงประตูสวิง / ประตูสไลด์ประตูสวิง / ประตูสไลด์

หมายเหตุ

(1) ขึ้นกับกำลังเครื่องยนต์ของลิฟต์
(2) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 600 x ยาว 950mm
(3) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 700 x ยาว 850mm
(4) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 800 x ยาว 1000mm
(5) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 800 x ยาว 1100mm
(6) ประตูสามารถเพิ่ม-ลด เปลี่ยนฝั่งหรือสลับด้านที่เปิดได้ตามต้องการ

 ไม่แนะนำ
 แนะนำ
 แนะนำอย่างยิ่ง

ข้อมูลผลิตภัณท์ Ximplex แต่ละรุ่น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ระยะขับเคลื่อน7m7m / 15m(1)
จำนวนผู้โดยสาร1-2 คน1-2 คน2-3 คน3-4 คน5-6 คน6-7 คน
น้ำหนักที่รับได้200kg300kg380kg500kg
ระบบขับเคลื่อนระบบ Servo Traction
กำลังมอเตอร์1.5kW3.0kW
แหล่งจ่ายไฟฟ้าไฟฟ้า 1 เฟส 220Vไฟฟ้า 3 เฟส 380V
ความกว้างประตูขณะเปิด
ประตูสวิงบานเปิดด้านหน้า-หลัง790mm640mm740mm840mm1080mm
ประตูสวิงบานเปิดด้านข้าง790mm640mm550mm740mm620mm
ประตูสไลด์บานเลื่อนด้านหน้า-หลัง800mm900mm
พื้นที่ใช้งานภายในลิฟต์
กว้าง850mm700mm800mm900mm1200mm
ลึก1174mm1000mm900mm1100mm1200mm
สูง1950mm / 2100mm(2)
ขนาดพื้นที่ติดตั้งประตูสวิงบานเปิด
กว้าง(3)1206mm / 1050mm1500mm / 1370mm1600mm / 1470mm1765mm / 1622mm2130mm / 1975mm
ลึก1550mm1206mm1106mm1306mm1406mm
ขนาดพื้นที่ติดตั้งประตูสไลด์บานเลื่อน
กว้าง(3)1765mm / 1680mm2130mm / 1975mm
ลึก1566mm1660mm
ขนาดพื้นที่ติดตั้งประตูสไลด์บานเปิด 2 ฝั่ง หน้า-หลัง
กว้าง(3)1765mm / 1680mm2130mm / 1975mm
ลึก1820mm1920mm
ขนาดวงกบประตูบานนอก
กว้าง1050mm900mm1000mm1100mm / 900mm(4)1500mm / 1000mm(4)
สูง (ความสูงลิฟต์ 1950mm)2130mm2130mm/2075mm(5)
สูง (ความสูงลิฟต์ 2100mm)2280mm2280mm/2225mm(5)
ความสูงพื้นจุดจอดบนสุดถึงหัวชุดขับบนคานลิฟต์ เมื่อเพดานลิฟต์สูง 1950mm
เครื่องลิฟต์ 7m กำลังมอเตอร์ 1.5kW2970mm3060mm
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 1.5kW3000mm3090mm
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 3.0kW3140mm
ความสูงพื้นจุดจอดบนสุดถึงหัวชุดขับบนคานลิฟต์ เมื่อเพดานลิฟต์สูง 2100mm
เครื่องลิฟต์ 7m กำลังมอเตอร์ 1.5kW3120mm3210mm
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 1.5kW3150mm3240mm
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 3.0kW3290mm
ความลึกหลุมที่พื้นชั้นล่างสุด250mm
ลักษณะพื้นสำหรับติดตั้งลิฟต์แผ่นคอนกรีตหนา 10mm
ระบบความปลอดภัยระบบเบรคนิรภัย
ระบบขับเคลื่อนฉุกเฉิน
ระบบไฟฟ้าสำรอง
เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำหนัก
เซ็นเซอร์ตรวจจับการขึ้น/ลง
เซ็นเซอร์ประตู

หมายเหตุ

(1) ระยะขับเคลื่อนขึ้นกับรุ่นเครื่องยนต์ของลิฟต์ ซึ่งมี 2 รุ่น คือรุ่น 7m และ 15m
(2) ความสูงขึ้นกับขนาดพื้นที่ของแต่ละไซต์งาน
(3) ความกว้างเมื่อติดตั้งตัวครอบปิดเสาลิฟต์ / ความกว้างเมื่อไม่ติดตั้งตัวครอบปิดเสาลิฟต์
(4) ความกว้างวงกบประตูสวิงบานเปิด / ความกว้างวงกบประตูสไลด์บานเลื่อน
(5) ความสูงวงกบประตูสวิงบานเปิด / ความสูงวงกบประตูสไลด์บานเลื่อน