ลิฟต์บ้านประหยัดคุ้มค่า

Ximplex
คุณภาพที่คุณได้รับ คุ้มค่ากับราคา
สะดวกปลอดภัย สบายกระเป๋า
เริ่มเพียง
4xx,xxx
ค่าใช้จ่ายน้อยนิด
เพียง 0.1 บาทต่อเที่ยว

อ่านไม่ผิด ค่าไฟฟ้าในการกดลิฟต์บ้าน Ximplex คือ 0.1-0.5 บาท ต่อเที่ยวเท่านั้น  ไม่ต้องกังวลใจว่าจะต้องกดลิฟต์ครั้งละ 10 บาทอีกต่อไป

ลิฟต์บ้าน Ximplex ยังมาพร้อมกับโหมดสแตนด์บายที่ใช้พลังงานเพียง 5 % ของไฟที่จ่าย และโหมดไฮเบอร์เนตที่ปิดการทำงานของลิฟต์อัตโนมัติ Ximplex จึงใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศ

Ximplex จึงเป็นลิฟต์บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเพียงน้อยนิด เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ค่าติดตั้งน้อยกว่า

นวัตกรรมการออกแบบใหม่ ไม่ต้องมีปล่องลิฟต์ ไม่ต้องมีห้องเครื่อง ลดงานก่อสร้าง ติดตั้งง่ายกว่า ค่าติดตั้งน้อยกว่า

ค่าบำรุงรักษาน้อยกว่า

ด้วยระบบเทคโนโลยี Servo Traction ระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อึด ทนทาน ใช้งานได้นาน ค่าบำรุงรักษาน้อย

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายลิฟต์บ้าน Ximplex
ประเภทลิฟต์ ราคา ค่าเตรียมก่อสร้างก่อนติดตั้งลิฟต์ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อเดือน ความเร็วลิฟต์ รับประกัน
≈300,000 บาท≈50,000 บาท30 บาท/เดือน10 วินาที/ชั้น
(10 เมตร/นาที)
5 ปี(3)
ลิฟต์แบบมีเครื่องจักรขับลิฟต์
(Traction Home Lift)
≈1,000,000 บาท≈300,000 บาท150 บาท/เดือน6 วินาที/ชั้น
(30 เมตร/นาที)
2 ปี
ลิฟต์สกรู
(Screw Lift)
≈1,000,000 บาท≈80,000 บาท150 บาท/เดือน20 วินาที/ชั้น
(9 เมตร/นาที)
2 ปี
ลิฟต์ไฮโดรลิก
(Hydraulic Lift)
≈300,000 บาท≈80,000 บาท600 บาท/เดือน23 วินาที/ชั้น
(8 เมตร/นาที)
2 ปี

หมายเหตุ
(1) ค่าใช้จ่ายในตารางข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณคำนวนจากลิฟต์ 2 ชั้น 2 จุดจอด ติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
(2) ความเร็วในการเดินขึ้นบันไดต่อชั้นคือ 12 วินาที/ชั้น
(3) บริษัทฟลิ้งค์วันจำกัดรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี เฉพาะในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องอันมี สาเหตุมาจากความผิดพลาดของฟลิ้งค์วันเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการรับประกัน ดังต่อไปน้ี Traction Motor, สลิงดึงลิฟต์ (Traction Cable), ระบบไฟสำรอง (Backup Power), ระบบปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้ (User Interface), สายไฟลิฟต์, ระบบปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้หน้าชั้น (Hall User Interface) หากมีเพิ่มเติมในตวัผลิตภัณฑ์, ล้อลิฟต์ (Lift Guide), ชุดควบคุมลิฟต์ (Electrical Control System) และชุดเซนเซอร์การจอดและเซฟต้ีเซนเซอร์ (Landing Sensor) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการรับประกันสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า