คำว่า Lift สะกดว่า “ลิฟต์” หรือ “ลิฟท์”

Home / ภาษาไทย / คำว่า Lift สะกดว่า “ลิฟต์” หรือ “ลิฟท์”

คำว่า Lift ใน ภาษาไทย ใช้ “ ลิฟต์ ” หรือ ” ลิฟท์ ” กันแน่ ตัวใดใช้สะกดกันแน่

Lift ลิฟต์ ลิฟท์ สะกด

มีคำๆนึง ใน ภาษาไทย ที่มีข้อถกเถียงในการ สะกด และโต้แย้งมายาวนาน คำนั้นคือคำว่า “ ลิฟต์ ” หรือ “ ลิฟท์ ” ซึ่งคำนี้เราเจอในชีวิตประจำวันทุกวัน ไม่ว่าจะตามอาคารสำนักงาน คอนโด รถไฟฟ้า ในบทความนี้ เรามาดูกันว่า เราจะใช้คำนี้ให้ถูกต้องอย่างไร ภาษาไทย มีหลักการ สะกด อย่างไร แล้วคำไหนคือคำที่ถูกต้อง ระหว่าง คำว่า “ ลิฟต์ ” หรือ “ ลิฟท์ ”

ที่จริงแล้ว คำ สะกด ที่ถูกต้อง คือคำว่า “ ลิฟต์ ” ไม่ใช่ ” ลิฟท์ ” โดยในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี พุทธศักราช 2554 ให้รายละเอียดไว้ดังนี้

ลิฟต์ น. ห้องเล็ก ๆ แขวนอยู่กับลวดสลิง เคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า สำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูง ๆ. (อ. lift).

แล้วทำไม ภาษาไทย ถึงต้องใช้ “ต์” สะกด คำว่า ลิฟต์ หละ

อ้างอิงตามหลักการการถอดทับศัพท์ ภาษาต่างประเทศ มาเป็น ภาษาไทย จากราชบัณฑิตยสถานมา ดังนี้

http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/03/2371_6847.pdf

  1. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต

3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงใน ภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต กำกับไว้เช่น horn = ฮอร์น Windsor = วินด์เซอร์

3.2 คําหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้ายแต่เพียงแห่งเดียวเช่น Okhotsk = โอค็อตสก์ Barents = แบเร็นตส์

3.3 คําหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะตามหลังมาอีกให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออกและใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้ายเช่น world = เวิลด์ quartz = ควอตซ์ Johns = จอนส์ Lift = ลิฟต์

การ สะกด พยัญชนะตัว T ในอักขระโรมัน ภาษาไทย ใช้ “ท” เป็นพยัญชนะ หากเป็นพยัญชนะต้น แต่!!!! หากเป็นตัว สะกด หรือพยัญชนะกลาง จะใช้เป็น “ต” ยกเว้นคำว่า “เตนท์”

คำว่าลิฟต์ หากเทียบกับเอกสารของราชบัณฑิตยสถานแล้ว จะแจกแจงได้ดังนี้

L = , I = อิ , F = , T = ต์ (คำท้ายไม่ได้สะกดใส่ทัณตฆาต)

Lift จึงสะกดทับศัพท์ว่า “ ลิฟต์ ”

 

ดังนั้น คำว่า “ ลิฟต์ ” จึงใช้ “ต์” กันนะครับ

หรือหากสนใจ ลิฟต์บ้าน สามารถชมได้ที่ https://www.flinkone.com/

สนใจอ่านบนความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลิฟต์ ได้ที่ https://www.flinkone.com/blog/

หรือ สามารถมาชมที่โชว์รูม ทดลองใช้ ลิฟต์ Ximplex และ Gentletouch ได้