ทำไมเราถึงออกแบบให้ผนังลิฟต์บ้าน Ximplex by flinkone โปร่งใส