ประเทศไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้ว

Home / Aging Society / ประเทศไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้ว

ประเทศไทยอยู่ในสังคม ผู้สูงอายุ แล้ว

เราเคยสงสัยไหมว่าทำไมปัจจุบัน บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ ,สินค้า เพื่อ ผู้สูงอายุ, ลิฟต์ เพื่อ ผู้สูงอายุ , ของใช้ใน บ้าน หรือสินค้าต่างๆทำไมทำ เพื่อ ผู้สูงอายุ เราจะทราบความเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์กันก่อน

สภาพสังคมและช่วงวัยในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างของครอบครัว การวางแผนครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป การแพทย์ที่พัฒนามากขึ้น จากสถิติประชากร เราพูดได้เต็มปากแล้วว่า ประเทศไทยเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุแล้วนะ

วันนี้ เราจะพาไปดูกันว่า เกณฑ์การแบ่งของสัดส่วนประชากรเป็นอย่างไรกันนะ แล้วแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุ จะเป็นเช่นไรในอนาคต เราจะได้ปรับตัวกับสภาพสังคมปัจจุบันได้

ลิฟต์ ผู้สูงอายุ บ้าน เพื่อ

เราจะรู้ได้ยังไงหละ ว่าประเทศของเราเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ แล้ว?

จากเอกสารการวิจัยขององค์การสหประชาชาติ สังคมผู้สูงอายุแบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้

1. สังคมสูงอายุ  (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10ของประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด

2. สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  (Completely Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20ของประชากรทั้งประเทศ  หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ  65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด

3. สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society)หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่า ร้อยละ 28ของประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 65ปี ขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 20ของประชากรทั้งหมด

โดยกลุ่มหลักๆที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ของสัดส่วนประชากรอยู่ใน ประเทศกลุ่มกำลังพัฒนา เนื่องจากมีการแปรสภาพ ของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน เข้าสู่ผู้มีอายุ

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรหละว่าแนวโน้ม หรือจำนวนประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหน เรามาดูกันในภาพถัดไป

ลิฟต์ บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ

 

จากภาพข้อมูลสถิติปัจจุบัน ปี 2018-2019 จะเห็นได้ว่า

กลุ่มหลัก ของประเทศพัฒนาแล้ว อาทิเช่น กลุ่มยุโรป (เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน) ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุขั้นสมบูรณ์หมดแล้ว และในกลุ่มที่ตามมา ก็เป็นประเทศพัฒนาแล้ว อาทิเช่น สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย ประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป

แต่ประเทศที่มีแนวโน้ม การเพิ่มจำนวนประชากรสูงอายุชัดเจนที่สุด คือประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น รัสเซีย จีน หรือแม้กระทั่งไทย

ส่วนในกลุ่มแอฟริกา ตะวันออกกลาง หรือประเทศกลุ่มอเมริกาใต้ ยังเป็นสังคมของกลุ่มอายุเยาว์วัย เนื่องจากการเกิดของประชากรค่อนข้างสูง

ลิฟต์ บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ

แล้วในอีก 30 ปีข้างหน้าหละ ……
อย่างที่เห็น เราจะเป็นประเทศกลุ่มสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และโลก ก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแทบจะเกือบทั้งหมด โดยมีผู้สูงอายุ วัย 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหม

กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง คือกลุ่มประเทศแอฟริกา ที่ส่วนมากมีอัตราการเกิดเก่าสูง จึงเข้าสู่สังคมเยาว์วัย หรือกระทั้งในประเทศอาเซียน ยกเว้น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม

เมื่อเราเห็นดังนี้ แล้วในประเทศไทยหละ การเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศไทยหละ จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหน เราจะดูกันในรูปภาพถัดไป

ลิฟต์ บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยหละ การเติบโตของสังคมสูงวัย กระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่หลักๆ นั่นคือ กรุงเทพ เชียงใหม่ และในเขตภาคกลาง จะเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอด ส่วนภาคอีสาน วัยแรงงานเก่า ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น ดังนั้น ในอนาคต เราเตรียมพร้อมหรือยัง กับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม เพื่อ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้ ลิฟต์ บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ เราแนะนำ Ximplex by Flinkone

XIMPLEX เชื่อมต่อพื้นที่ในบ้าน… ให้คุณเชื่อมถึงกันง่ายขึ้น ด้วย ลิฟต์ คุณภาพใช้ไฟฟ้าเพียงเที่ยวละ 50 สตางค์ และมีระบบไฟฟ้าสำรอง พร้อมเบรคฉุกเฉินคุณภาพ จากแบรนด์ Flinkone

เพราะปัจจุบัน การขึ้นลงอาคารตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ด้วยบันได ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิม ด้วยข้อจำกัด ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งสุขภาพ อายุ หรือความแตกต่าง ของร่างกายของคนแต่ละวัย รวมไปถึงความต้องการเข้าถึงลิฟต์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังจับต้องยาก เนื่องจากระดับราคาที่สูงมาก และความยุ่งยากในการติดตั้ง ที่ยังคงสร้างความกังวลใจอยู่เสมอ

ลิฟต์ XIMPLEX by Flinkone จึงมีหลายขนาดที่เลือกได้ตามพื้นที่ของอาคาร ยืดหยุ่นกับพื้นที่ติดตั้งในอาคารขนาดกลาง ที่มีความหลากหลายและเฉพาะ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในราคาที่เหมาะสม เพราะเรา อยากให้คุณเชื่อมต่อกับอาคารได้มากขึ้น เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

Ximplex เป็นลิฟต์ บ้าน แบบสลิง (Traction System) ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีของลิฟต์อาคารเข้ามาใช้ พร้อมกับใช้งานชุดขับ Servo Motor ซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรม เพราะมี ความแม่นยำ และ ทนทานกว่า มอเตอร์ปกติทั่วไป อีกทั้งมี ชุดความปลอดภัย กับเบรค ABS ที่ไม่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ท่านก็ไม่ต้องกังวลกับความปลอดภัย ทำงานกับระบบขับเคลื่อนฉุกเฉิน จากไฟฟ้าสำรอง

ลิฟต์ บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ

Ximplex by Flinkone มาพร้อม 3 รุ่นหลัก ตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะติดเป็น ลิฟต์ บ้าน เพื่อ ผู้สูงอายุ ธุรกิจ หรือ ใช้งานเองปกติ ก็เหมาะสม

1. Ximplex Lite ขนาด 80*90 cm 200 kg ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.flinkone.com/product/ximplex-lite-all-in-one-homelift/

2. Ximplex Touch ขนาด 90*110 cm 250 kg ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.flinkone.com/product/ximplex-touch-all-in-one-homelift/

3. Ximplex Heavy ขนาด 120*120 cm 300 kg ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.flinkone.com/product/ximplex-heavy-all-in-one-homelift/

ทั้งหมดนี้

  • รองรับ วีลแชร์ (Wheelchair Friendly)
  • ใช้งานง่าย
  • ราคา จับต้องได้
  • สะดวก รวดเร็ว
  • ปลอดภัย ด้วย ระบบไฟฟ้าสำรอง และ เบรค
  • ดูแลโดย วิศวกรลิฟต์

สนใจ ติดต่อได้ที่ https://www.flinkone.com/contact-us/

รายละเอียดสินค้า https://www.flinkone.com/ximplex/

พูดคุยกับเรา Facebook : https://www.facebook.com/FlinkOneLift

แบ่งปันกับเพื่อนๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง