Project Description

Senanikom Showroom // โชว์รูม ออฟฟิศ เสนานิคม // ลิฟต์บ้าน Ximplex

Model : Ximplex Lite

Payload : 200 kg.

Operation Since : March 2020

Location : โชว์รูม Flinkone ถ.เสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โชว์รูม ออฟฟิศ Ximplex ลิฟต์บ้าน

โชว์รูม ออฟฟิศ ลิฟต์บ้าน Ximplex

ลิฟต์บ้าน Ximplex Lite ตัวโชว์ของโชว์รูมที่ถนน เสนานิคม 1 ออกแบบให้เปิดประตู 2 ทิศทาง รองรับการใช้งานชั้น 1 และ ชั้นลอยในอาคารพาณิชย์ สนใจเข้าชมติดต่อได้ที่สำนักงาน ถนนเสนานิคม 1 https://www.flinkone.com/2020/03/16/ximplex-showroom/

ผลงาน ลิฟต์บ้าน อื่นๆ – Ximplex Project